Speciale toepassingen

Verschillende omstandigheden hebben er de laatste jaren toe geleid dat ook baggerschepen steeds complexer worden. Naast andere dingen omvatten de criteria moeilijke grondcondities, diepere baggerdieptes en afgelegen deponeersites.

Een ander aspect van het verhaal zijn de commerciële specificaties die te maken hebben met de grotere doelmatigheid en de toegenomen capaciteit, plus milieu-overwegingen.

De overeenkomstig toegenomen technische vereisten hebben ertoe geleid dat processen in toenemende mate geautomatiseerd worden. De innovatieve installatie-engineering die hiervoor vereist is, wordt geleverd door Muns Techniek.

Wij rusten hydraulische baggerschepen, waaronder sleepzuigers , snijkopzuigers , wormwielzuigers en hopperbaggers , uit met alle hydraulica en controllers. We maken het daardoor mee mogelijk om snel, efficiënt en kosteneffectief aanzienlijke hoeveelheden materiaal op te baggeren en te transporteren.

Onze ingenieurs bezitten ook de kennis, ervaring en precisie om de hydraulische systemen te produceren voor zowel de moderne scheepsbouw als voor verschillende toepassingen in de machinebouw, en dit in strikte overeenkomst met de specificaties van de klant.