Besturingskasten

Onze moderne controllers verzekeren een soepele en precieze coördinatie van alle aandrijffuncties. Alle systeemonderdelen worden bestuurd door lokale plc's (programmable logic controllers), elk in een besturingskast en indien nodig aangestuurd via softstarters.

Instructies van de commandobrugpanelen worden door de plc uitgevoerd na lokale veiligheidscontroles. Bijkomend verzamelt en archiveert de plc alle gegevens die nodig zijn voor de werking van ons hydraulische systeem en stuurt deze door naar een centraal besturingssysteem.